Σύνδεσμος

Στην Αθήνα το 1945 ιδρύεται σύλλογος με την επωνυμία *ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΤΩΝ* από τους Γ. Σακελλαράκη, Ζ. Μανιάτη, Δ. Οικονόμου, Δ. Νίκου, Τ. Παπαϊωάννου και Η. Κουβούση.

Σκοπός του Συνδέσμου είναι:
α) η ανάπτυξη της μεταξύ των μελών αλληλεγγύης,
β) η δια παντός τρόπου προαγωγή των συμφερόντων του χωρίου Παλαιοχωρίου της Κυνουρίας,
γ) η πνευματική εξύψωση των Παλαιοχωριτών και
δ) η αμοιβαία υποστήριξη και ηθική ενίσχυση των μαλών αυτού.

Η πραγματοποίηση των σκοπών του συλλόγου θέλει επιδιωχθεί δια παντός ηθικού και υλικού μέσου, το οποίο η Συνέλευση και το Διοικητικό Συμβούλιο αυτού ήθελον κρίνει πρόσφορον.

Ο σύνδεσμος έχει έδρα την Αθήνα και στεγάζεται στο ιδιόκτητο γραφείο επί της οδού Νοταρά αρ. 8 πλησίον του Εθνικού Μουσείου. Το γραφείο είναι δωρεά του αείμνηστου Δημήτρη Οικονόμου και της συζύγου του Αλεξάνδρας.

Ο σύνδεσμος όπως μαρτυρεί ο μακροχρόνιος βίος του, προσέφερε και συνέβαλε ώστε να γίνουν πολλά και σημαντικά έργα στο χωριό, από τον πρώτο αμαξιτό δρόμο με πρωτεργάτη και οραματιστή τον αείμνηστο Τάκη Βαρελά, μέχρι την ανάπλαση του χωριού τελευταία. Φυσικά δεν μπορούμε να παραλείψουμε την προσφορά του μεγάλου μας ευεργέτη Δημήτρη Οικονόμου και της οικογένειάς του, άλλοτε απευθείας προς το χωριό και άλλοτε μέσω του συνδέσμου.